Taniec Terapeutyczny.


Taniec Terapeutyczny:

Taniec od tysiącleci był istotnym elementem życia społecznego i kulturowego w większości kultur świata. W kulturach pierwotnych taniec pełnił funkcje integracyjne, edukacyjne, religijne, terapeutyczne i magiczne. Był też formą prostej i łatwo dostępnej zabawy i rozrywki. Wiele wskazuje na to, że taniec był najstarszą i najbardziej pierwotną religią i terapią świata.

Taniec spełniał wiele istonych fukncji społecznych:
-edukacyjną,
integracyjną,
-wyrażania uczuć miłości (nauka zalotów),
-wojenną (trening do walki i mobilizacja przed walką),
-artystyczną,
-rytualną,
-religijną (także magiczną).

Celem Tańca Terapeutycznego, w odróżnieniu od innych form tańca, nie jest jedynie zabawa, występ na scenie, czy spotkanie z drugim człowiekiem, indywidualnie lub w grupie ale poprawa samopoczucia, zdrowia, redukcja stresu, pomoc w rozwiązywaniu problemów, rozwój kreatywności, poprawa relacji z ludźmi i z samym sobą.

W pewnych przypadkach taniec terapeutyczny może przypominać inne formy tańca lub czerpać z nich, może się też różnić od nich w celach, sposobie prowadzenia zajeć, jak i w formie ćwiczeń.

W odróżnieniu od tańca estradowego, czy artystycznego, w tańcu terapeutycznym celem nie jest efektowny występ ale wspierające rozwój doświadczenie samego siebie.
(Te cele nie wykluczają się ale w praktyce koncentracja na jednym celu, najczęściej stawia drugi na marginesie.)

Istnieje wiele form i szkół tańca terapeutycznego. Jedne nawiązują bardziej do różnych szkól psychologii i psychoterapii, inne do pracy z ciałem, fizjoterapii, ekspresji emocji, sztuki performance, tańców etnicznych, teatru, rytuału, czy doświadczeń duchowych. Jedne są bliskie formom tańca artystycznego, inne całkowicie się od nich różnią.

Podstawową ideą na, której opierają się rozmaite szkoły tańca terapeutycznego jest wzajemnie powiązanie ciała i umysłu. To co robimy z ciałem wypływa na umysł, to co robimy z umysłem-wpływa na ciało. Taniec może wpływać na stan umysłu, emocji, samopoczucia i zdrowie osoby tańczącej. Z drugiej strony stan wewnętrzny tańczącego przejawia się w jego tańcu, co może ułatwiać samopoznanie i diagnozę.


Do najważniejszych pozytywnych skutków udziału w tańcu terapeutycznym można zaliczyć, między innymi:

-relaksację i uwolnienie napięć,
-poprawę relacji z ludźmi,
-rozwój świadomości ciała,
-rozwój inteligenccji emocjonalnej,
-poprawa ogólnej sprawności, kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej,
-rozwój kreatywności,
-lepsze poznanie siebie,
-rozwój umiejętności wyrażania siebie poprzez ciało i ruch oraz rozumienia języka ruchu.

W okresie 10 lat pracy i doświadczeń tańca terapeutycznego rozwinąłem rożne ćwiczenia nawiązujące do rożnych form tańca, inspirowane przez prace mistrzów terapii tańcem, czy inne formy sztuki:
-Ćwiczenia Rozgrzewki przygotowujące do improwizacji,
-Taniec Czterech Żywiołów,
-Taniec Ośmiu Żywiołów,
-Taniec Czakr,
-Improwizacja w Kontakcie jako Metafora Relacji,
-Ekspresyjny Teatr Tańca,
-Uzdrawiający Teatr Tańca,
-Ćwiczenia z ruchem i głosem,
-Warsztaty BodyMind.

Informacje i zgłoszenia: Mateuszwiszniewski@poczta.onet.pl, 606357711, 791927957