Sztuka i Coaching.


Sztuka i Coaching.

Coaching i różne jego formy staje się coraz bardziej popularny.
Wiele może być definicji i sposobów rozumienia coachingu.
W moim własnym języku coaching polega na tym, że jedna osoba pomaga drugiej, prowadząc ją najczęściej poprzez szereg pytań, ćwiczeń i różnych procesów, do odkrycia w sobie odpowiedzi i zasobów, które mogą poprawić jakość jej życia, wyniki w pracy, relacje z ludźmi itd.
Ważnym elementami coachingu jest budowanie relacji z klientem, sztuka słuchania, zadawania pytań, rozmowa, kontrakt itd.
W ramach coachingu wykorzystuje się wiele rożnych ćwiczeń i sposobów pracy.
Istnieje Life Coaching, Neurocoaching, MultibrainCoaching czy Zen Coaching itd
W ramach procesów coachingowych, które polegają m. in na uświadamianiu sobie swoich potrzeb, określaniu celów, kierunków i etapów realizacji, rozwijaniu świadomości emocji , rozwijaniu kompetencji relacyjnych, umiejętności radzenia sobie z stresem, czy podejmowania decyzji można wykorzystywać też rożne formy twórczej ekspresji czyli tzw terapii ekspresyjnych.
Na przykład na wielkim szkoleniu na 10 tyś osób Tony Robbins inspirował ludzi do tańca jako formy rozładowania stresu, integracji grupy i podnoszenia poziomu energii.
Rysunki mogą być świetną pomocą w poznawaniu swoich ukrytych nieświadomych procesów i odnajdywaniu kreatywnych rozwiązań.
Kreatywne pisanie i terapia poezją mogą wspierać rozwijanie twórczego myślenia.
Praca z głosem, rytmem, formami muzycznymi może pomagać uwolnić się od stresu i wchodzić w stan flow, czy otwierać kanały werbalnej ekspresji.
Zastosowanie sztuki w podejmowaniu decyzji jest też znane od tysięcy lat. Np. indiańscy wodzowie, szamani itd. przed podjęciem ważnej decyzji tańczyli i śpiewali, aby wejść w kontakt z głęboką intuicyjną mądrością.
Wykonywano różne symboliczne rysunki aby wspierać proces zdrowienia czy łatwiej osiągnąć skupienie na celu i rozwinąć możliwość kreacji.
Wielu coachów na skutek swojej bogatej praktyki widzi ograniczenia podejścia opartego wyłącznie na intelekcie i szuka inspiracji w praktykach prowadzących do bardziej prawopółkulowego, całościowego, intuicyjnego postrzegania i doświadczania siebie i świata.
Takimi praktykami mogą być właśnie terapie ekspresyjne.
Są przystępne, stosunkowo proste i bezpieczne.
Na przykład taniec może być skuteczna formą:
-redukcji stresu,
-podnoszenia poziomu energii,
czy integracji grupy.
Poprzez poszczególne formy i techniki tańca można też pracować nad rozwijaniem potrzebnych klientowi zasobów takich jak np. ugruntowanie, podniesienie poziomu energii, czy możliwość odpuszczenia nadmiernej kontroli i otwarcie się na kreatywność i improwizację.
Każda z form twórczej ekspresji daje dużo ciekawych możliwości.