Rysowanie Mandal.


Zdjecia z rysowania mandal i mandale.