Radość Tworzenia.


Radość Tworzenia.

Proces tworzenia może być radosny przyjemny ekstatyczny, tworząc w tańcu, rysunku, poezji, dramie łączymy się z czymś większym od siebie, z
nieograniczonym strumieniem życia, energii, świadomości, która ożywia kosmos i płynie przez nas kiedy tańczymy, śpiewamy, rysujemy i łączymy się z naszym wewnętrznym źródłem twórczości.
Wszechświat i przyroda jest twórcza. Wchodząc w energię twórczości łączymy się z samym strumieniem życia.
Dlatego prawdziwe tworzenie daje radość, ożywia, odmładza, przełamuje blokady i prowadzi ku większej autentyczności i prawdzie.
Czasami prowadzi do procesu katharsis kiedy poprzez taniec, śpiew, dźwięk czy rysunek wchodzimy w kontakt ze stłumionymi emocjami i wspomnieniami z naszej przeszłości i uwalniamy je po to, by jeszcze bardziej moc się otworzyć na twórczą energie.
Każdy może rozwijać zdolności twórcze. To jest jak rozwijanie każdego mięśnia, rośnie kiedy systematycznie go używamy.
Kiedy systematycznie tańczysz, śpiewasz, rysujesz , twoje możliwości w tym zakresie stopniowo się rozwijają.
Tworzenie oparte na improwizacji, pozbawione oceny i rywalizacji, w szczególny sposób rozwija i stymuluje kreatywność i wzbudza radość tworzenia.
Z radości tworzenia płynie też relaksacja, ożywienie i głębszy kontakt z twoją wewnętrzną prawdą, prawdą twojej duszy i ciała.
Osoby zainteresowane rozwijaniem swojej zdolności twórczej ekspresji i dzieleniem się twórczą energią z innymi zapraszam na sprawdzony w praktyce program (XV przeprowadzonych edycji) rozwijający twórczą ekspresję i zdolność tworzenia w obszarze tańca, rysunku, dźwięku i wspierający rozwój osobisty.
http://www.mateuszwiszniewski.eu/akademia_terapii_ekspresyjnych__i_technik_relaksac.html