Techniki relaksacyjne, masaż i profilaktyka:


Opisane poniżej techniki relaksacyjne i masażu
mogą podnieść jakość życia i są sprawdzoną formą profilaktyki i redukcji stresu.

Poniżej oferta całościowego programu szkoleniowego:

Redukcja Stresu i Profilaktyka Zdrowotna:
W trakcie cyklu warsztatów poznasz szereg skutecznych i prostych ćwiczeń i strategii pomagających skutecznie zredukować stres, działających profilaktycznie, pozwalających na szybką regenerację i podniesienie poziomu energii, jak i rozwijających większą zdolność samoopanowania, świadomość ciała, zdolność koncentracji, ugruntowanie i rozwijanie pozytywnej postawy wobec życia..
W programie:

Ćwiczenia Relaksacyjne i Profilaktyczne Czi Kung:
-Rozgrzewka,
-Automasaż,
-Ćwiczenia rozciągające,
-Ćwiczenia oddechowe,
-Ćwiczenia ugruntowujące:

Ćwiczenia oczyszczające i regenerujące:
--Ruchy Pięciu Zwierząt
--Sześć Uzdrawiających Oddechów,
-Rozwijanie Zdolności Samouzdrawiania i Samoleczenia:
--Wewnętrzny Uśmiech,
--Zestaw Ćwiczeń Leczniczych Czi Kung,
-Rozwijanie Wewnętrznej Harmonii i Integracji:
--Wzmacnianie Centrum,
--Otwieranie Przepływu Orbity Mikrokosmicznej.

Techniki relaksacyjne:
-Technika Szybkiego Relaksu
--Relaks Ciała,
--Praca z Oddechem-ćwiczenia oddechowe,
--Praca z Umysłem-ćwiczenia koncentracji.

Trening Mentalny:
--Techniki relaksacji i koncentracji,
--Wykorzystanie odkryć neurofizjologii-teoria neuroplastyczności i psychologii pozytywnej
w celu rozwijania pozytywnych, sprzyjających zdrowiu postaw życiowych.
-Wizualizacje:
--Relaksacyjne,
--Regeneracyjne,
--Wspierające rozwijanie pozytywnych strategii życiowych.

Masaż w parach i automasaż jako metoda relaksacji i wzmacniania witalnych sił organizmu.

Strategie Wspierające Relaksacje i Skuteczne Działanie:
-Prezentacja strategii skutecznego działania sprzyjających zdrowiu i długowieczności,
-Strategie profilaktyki i długowieczności.