PROGRAM AKADEMII TERAPII EKSPRESYJNYCH


Program warsztatów jest podzielony na trzy części:
1) Edukacja, rozwój osobisty, rozwijanie kreatywności:
(Taniec na poziomie fizycznym)
-Techniki rozgrzewki i integracji grupy,
-Praca z relacjami,
-Rysowanie mandal,
-Terapia dźwiękiem i pieśnią, praca z rytmem,
-Terapia poezją, kreatywne pisanie, opowieści terapeutyczne,
-Integracja ciała i umysłu, prawej i lewej strony ciała oraz półkul mózgowych,
-Sztuka improwizacji-rozwijanie archetypu twórcy.
2) Praca z ciałem i rozwijanie świadomości ciała.
(Taniec na poziomie emocjonalnym i energetycznym)
-Mapa ciała i rozwijanie świadomości ciała,
-Metoda twórczego dialogu i dialogi z ciałem,
-Taniec jako metoda emocjonalnego Katharsis-podejście Dionizyjskie w tańcu:
Podstawowe pojęcia i ćwiczenia psychoterapii poprzez pracę z ciałem w oparciu o podejście Core Energetics i wykorzystanie tych pojęć w twórczej ekspresji:
-Praca z segmentami ciała: ugruntowanie, otwieranie bioder, klatki piersiowej,
Praca z oddechem,
-etapy terapii Core Energetics,
-ćwiczenia wspierające struktury charakteru.
-wykorzystanie różnych form tańca w pracy z różnymi typami osobowości i strukturami charakteru,
-sztuka, praca z ciałem i rozwój osobowości.
-Podejście Apolińskie w tańcu-taniec jako sztuka harmonizowania ciała i przepływu energii, praca z archetypami w tańcu.
-Połączenie tańca, elementów jogi, czi kung, masażu i automasażu w celu harmonizowania przepływu energii w ciele-meridianów.
-Praca z archetypami w tańcu.
3) Terapie ekspresyjne i coaching:
(Praca z tańcem na poziomie symbolicznym i archetypowym).
-Tworzenie wizji życia i strategii działania z wykorzystaniem twórczej ekspresji:
Taniec, rysunek, kreatywne pisanie,
-Inspiracje psychologią jungowską-praca z archetypami jako wsparcie rozwoju,
-Cztery Archetypy Główne i Siedem Archetypów Rozwojowych,
-Podróż Bohatera i spotkania z Archetypami-teatr tańca,
-Zasady pracy z klientem indywidualnym i z grupami w oparciu o metody terapii ekspresyjnych.

Terminy i tematy szkoleń:

Program Akademii Terapii Ekspresyjnych XX edycja 2020

Warsztat 1- Warszawa 14-15.11.2020: Taniec jako terapia-wprowadzenie-taniec na poziomie fizycznym.
A Rozgrzewka i integracja grupy
B Wykorzystanie technik tańca do poprawy postawy, rozwoju koordynacji
I integracji półkul mózgowych.
Techniki oddechowe wspierające integracje półkul.
C Integracja energii męskiej i żeńskiej w tańcu.
D Taniec jako metoda budowania i rozwijania relacji.
Czego o relacjach uczą nas tańce z różnych kultur.
Rysunek i wizualizacja w pracy nad zrozumieniem i uzdrawianiem relacji.
E Porozumienie bez przemocy w tańcu.
F Wprowadzenie do sztuki improwizacji.

Warsztat 2: 5-6.12.2020 Praca z mandalami i rysunkiem:
A Różne rodzaje mandal-ekspresyjna, uzdrawiająca, mandala jako afirmacja itd.
B Wykorzystanie w mandalach symboli, kolorów, kompozycji itd.
C Święta geometria w mandalach.
D Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny.
E Praca z rysunkiem i muzyką.
F Praca z rysunkiem i ruchem.
G Rysunek i kreatywne pisanie.
H Twórczy dialog-podejście intermodalne.

Warsztat 3: 16-17.01.2021 Terapia Dźwiękiem.
A Praca z dźwiękiem.
B Terapia pieśnią.
C Terapia rytmem.
D Wykorzystanie instrumentów w celu prowadzenia relaksacji: misy, gongi, kamertony, grzechotki, bębny, flety, dzwonki koszi itd.
E Terapia poezja i opowieści terapeutyczne.
F Tańczenie bajek i robienie teledysków.

Warsztat 4: 20-21.02.2021-Sztuka improwizacji, uwalnianie skutków zranień i traumy, rozwijanie kreatywności, rytuały terapeutyczne.
A Sztuka improwizacji
B Improwizacja i teatr improwizacji tańca
C Rytuały terapeutyczne
D Inspiracja metodą Anny Halprin-„Bieg ziemi”
E Uzdrawianie traumy rodzinnej, pokoleniowej i wojennej
, teatr tańca i rytuały terapeutyczne,
F Zmiana wzorców pokoleniowych,
G Transformacja-zamiana zranień i traumy w twórczość i dary,
H Rozpoznawanie talentów i darów
I Co blokuje kreatywność?
J Rozwój kreatywności i rozwijanie wewnętrznego artysty
K Nauka wizualizacji.
L Taniec, symbole i wyobrażenia.
M Praca z metafora ruchową.

5. Praca z ciałem 1: 20-21.03.2021-Taniec jako emocjonalne Katharsis.
A Podstawowe pojęcia i korzyści z pracy z ciałem,
B Praca z ciałem, taniec i teatr, podejście Anny Halprin i Jerzego Grotowskiego,
C Ćwiczenia rozwijające świadomość ciała,
D Skanowanie ciała,
E Integracja ciała i umysłu, praca z konfliktem
F Mapa ciała i dialogi z ciałem,
G Różne mapy ciała,
H Praca z segmentami ciała.
I Model trzech mózgów i integracja trzech mózgów,
J Lekcje ruchu na podstawie tańców etnicznych, elementów jogi i czi kung
K Wykorzystanie elementów masażu w pracy z ciałem.

6 Praca z ciałem 2: 17-18.04.2021
A Techniki i modele terapii Core Energetics- jej wykorzystanie w pracy z terapiami ekspresyjnymi:
B Praca z ugruntowaniem, otwieranie bioder klatki piersiowej
C Wykorzystanie elementów tańców etnicznych do pracy z ciałem,
D Ćwiczenia taneczne i ekspresyjne jako wsparcie rozwojowe dla struktur charakteru,
E Praca z ruchem i rozwijanie 5u aspektów osobowości,
F Twórcza ekspresja, praca z ciałem i rozwój osobowości.
G Wykorzystanie tańca w połączeniu z elementami jogi, czi kung, masażu w celu równoważenia obiegu energii w meridianach (taniec na poziomie energetycznym).

7) Twórcza ekspresja i coaching: 15-16.05.2021
A Podejście coachingowe-„Mądrość jest w kliencie”.
B Spotkanie z Wyższym Ja, życie z Esencji.
C Odkrywanie wizji życia i tworzenie planu działania.
D Podróż bohatera.
E Strategie coachingowe i terapie ekspresyjne.
F Coaching a praca z ciałem.
G Psychologia jungowska i praca z archetypami.
H Pięć archetypów głównych i Siedem Archetypów rozwojowych.
Wykorzystanie pracy z archetypami w rozwoju osobistym, terapii i coachingu.
I Podróż Bohatera i spotkania z archetypami.
J Taniec na poziomie archetypowym, mitologicznym, symbolicznym i inicjacyjnym.

8) Zasady prowadzenia zajęć: 12-13.06.2021
A Sesje indywidualne,
B Zajęcia grupowe,
C Struktura zajęć,
D Inspiracje Zen Coaching.
E Terapie ekspresyjne i ich zastosowanie w coachingu.
F Praca z różnymi grupami: dzieci, osoby starsze, osoby chore, dorośli, wspieranie rozwoju.
G Rozwijanie archetypu lidera, artysty i przewodnika.


Przebieg warsztatu.
Każdy dzień składa się z dwóch sesji warsztatowych na, które składają się:
Rundka, wprowadzenie teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, relaksacja i integracja oraz omówienie ćwiczeń.

Zapewniamy uczestnikom materiały z opisem teorii i ćwiczeń oraz przykładami ich zastosowania, spis lektur, muzyki, bibliografia i polecane filmy DVD lub materiały na youtube.

Informacje: stardance33@gmail.com, 791927957