Kreatywność i Terapie Ekspresyjne.


Kreatywność, Inspiracja, Geniusz i Terapie Ekspresyjne.


Ludzie obdarzeni twórczymi darami, określani jako: artyści, wynalazcy, geniusze, wizjonerzy, twórczy myśliciele i pionierzy.
W trakcie tworzenia swoich największych dzieł, przeżywali rodzaj twórczego przełomu, „wizji”. Niektórzy twórcy doznawali nagle twórczych natchnień i uniesień, inni pracowali długo nad wzbudzaniem w sobie twórczych stanów.
Czy twórcze talenty są czymś wrodzonym, czy każdy z nas może je w sobie obudzić, jeżeli pozna odpowiednią metodę, pozwalającą na rozbudzanie i rozwijanie twórczych zdolności? Kreatywność nie jest tylko dla artystów, geniuszy ale każdy się może jej nauczyć i czerpać z wewnętrznego przewodnictwa dla rozwoju jednostki i społeczeństwa.
Badania nad twórczymi przełomami pokazują podobieństwo procesu, który doświadczali wielcy wynalazcy, artyści, czy religijni przywódcy.
W wielu przypadkach , po długim okresie poszukiwań, podświadomość dostarczała świadomemu umysłowi właściwej odpowiedzi.
Możliwe źródła twórczości:
Inspiracja- inspire- znaczy dosłownie wewnętrzny oddech.
(wiedza, kreatywność jest związana z oddechem).
Wgląd-sugeruje wiedzę pochodzącą z patrzenia do wnętrza (in-sight).
Intuicja –wiedza z wnętrza.
Geniusz pochodzi od genie, które oznacza mitycznego, magicznego ducha, który w pewnych sytuacjach wspiera i obdarza darami śmiertelników. To słowo wskazuje, że ludzie dawniej wierzyli że wiele dzieła twórcze powstają w wyniku pomocy opiekuńczego ducha.
Gnoza i ignorancja z kolei wskazują, że wiedza i kreatywność jest związana ze zwracaniem uwagi na coś, a niewiedza z ignorowaniem czegoś.
Inne metafory kreatywności: czerpanie ze źródła twórczości, otwieranie oka umysłu, przebłysk intuicji.
Praktyka różnych form sztuki i twórczej ekspresji wspiera rozwijanie kreatywności, która jest potrzebna zarówno artystom i wynalazcom jak i zwykłym ludziom. Można na przykład kreatywnie gotować, czy prowadzić biznes.
W trakcie praktyki twórczej ekspresji ludzie często nawiązują lepszy kontakt z intuicją, wiedzą pochodzącą z wnętrza, doznają wglądów, czy inspiracji, poszerza im się też oddech i poprawia przepływ energii przez ciało.
Sam proces tworzenia jest często radosny i daje poczucie przyjemności i spełnienia.