Taniec Terapeutyczny a Psychoterapia Tańcem?


Czym się różni Taniec Terapeutyczny od Psychoterapii Tańcem?

Angielska psychoterapeutka tańcem Bonnie Meekums, w swojej książce Dance Movement Therapy pisze, że niektóre aspekty tańca terapeutycznego i psychoterapii tańcem nakładają się na siebie, co powoduje, że czasami trudno je rozróżnić. Nakładanie się tych odmiennych podejść do tańca jako terapii tworzy zamieszanie w umysłach niektórych osób. Tymczasem w obszarze tańca terapeutycznego dzieje się dużo wartościowej pracy dla społeczeństwa tak samo jak w obszarze psychoterapii tańcem. Zarówno psychoterapia tańcem jak i taniec terapeutyczny są potrzebne aby zaspokoić różne społeczne potrzeby.
Wśród wielu rodzajów tańca terapeutycznego Bonnie Mekums wymienia na przykład Tańce w Kręgu, Body Mind Centering, czy Pięć Rytmów.
W Polsce psychoterapię tańcem reprezentuje DMT w Warszawie i Stowarzyszenie Choreoterapii w Poznaniu. Natomiast taniec terapeutyczny reprezentuje: Taniec Terapeutyczny ATE, Tańce w Kręgu, Organic Dance, Dance Alive, Pięć Rytmów, Movement Medicine, Wewnętrzny Taniec i pewno wiele innych.
Mekkums podaje, że wśród najważniejszych podobieństw pomiędzy Tańcem Terapeutycznym a Psychoterapią Tańcem można wymienić: wykorzystanie improwizacji, struktury choreograficznej, rytmu.
Wśród najważniejszych różnic wymienione są natomiast:
Taniec Terapeutyczny:
Psychoterapia Tańcem:
Kontakty mogą być także utrzymywane poza sesjami.
Ścisłe granice, nie utrzymywanie kontaktów poza sesjami.
Cele rozwojowe, artystyczne i szeroko rozumiane terapeutyczne.
Cele ściśle terapeutyczne.
Możliwe wykonywanie przedstawień tanecznych dla zewnętrznej widowni. Nie wykonywanie przedstawień dla zewnętrznej widowni.
Możliwe skupianie się na elementach estetycznych.
Nie skupianie się na elementach estetycznych.
Możliwe wykorzystywanie kostiumów.
Nie korzystanie z kostiumów.
Grupy do 30-tu osób.
Grupa od 1 do 10 osób.
Podstawy teoretyczne nie muszą zawierać teorii psychologicznych. Podstawy teoretyczne opierają się na teoriach psychologicznych
Nie jest wymagana własna terapia i superwizja prowadzącego
Własna terapia i superwizja prowadzącego jest wymagana.
Niekoniecznie stosuje się werbalną ewaluację zajęć.
Stosuje się werbalną ewaluację zajęć.
Nie stosowanie diagnostyki.
Stosowanie diagnostyki
Możliwe występowanie dotyku pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Rzadkie występowanie dotyku między prowadzącym a uczestnikami.

Bonnie Meekums, Dance Movement Therapy, Sage Publications, London 2002, s. 4-7

Osobiście nie słyszałem o żadnych badaniach zmierzających do porównania skuteczności i zakresu działania rożnych metod i trenerów
działających w ramach szeroko pojętej psychoterapii tańcem, czy tańca terapeutycznego.

Inne rozróżnienie może być takie, że psychoterapia tańcem zajmuje się psychoterapią w sensie klinicznym a taniec terapeutyczny rozwojem osobistym ale te obszary czasami się nakładają na siebie.