Akademia Mandali Terapeutycznej.


AKADEMIA MANDALI TERAPEUTYCZNEJ

Zapraszamy na cykl trzech warsztatów pracy z mandalą i rysunkiem terapeutycznym w obszarze rozwoju osobistego.
Misją Akademii Mandali Terapeutycznej jest rozpowszechnianie pracy z mandalą, jako metodą uzdrawiania i relaksacji, poznania siebie, rozwijania kreatywności, tworzenia piękna i harmonii oraz kreowania rzeczywistości.
Mandala jest skuteczną metodą:
-relaksacji,
-rozwijania kreatywności,
-poznania siebie,
-poszerzania wglądu i zrozumienia podświadomości,
-kreowania rzeczywistości,
-autoterapii,
-może wspierać przy podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów (metoda coachingowa w pracy z mandalą).

Mandala jako droga poznania siebie.
Na mandali terapeutycznej, dusza i podświadomość wyraża się w symbolach, kolorach i kształtach.
Rysowanie i studiowanie mandal pomaga poznać siebie, poznać swoja podświadomość i prawa rządzące psychiką i kosmosem.
Uniwersalne prawa są zakodowane w języku świętej geometrii, koloru i wibracji. Rysowanie mandal może być drogą głębokiego poznawania siebie.
Medytacja nad świętymi kształtami otwiera bramy wiedzy duszy i ducha.

Nauka Akademii Mandali Terapeutycznej to szansa na poznanie mandali jako narzędzia diagnostycznego i terapeutycznego oraz zdobycie umiejętności praktycznych aby taką mandalę móc samodzielnie stworzyć i odczytać.

Program warsztatów:

1) Mandala ekspresyjna i intencyjna.
-Mandala z perspektywy psychologii Junga i w różnych kulturach świata.
-Rozumienie języka symboli i podświadomości – uniwersalna i ponadczasowa wiedza zakodowana w symbolach.
-Aktywna wyobraźnia i twórcza ekspresja – praca z mandalą jako metoda aktywnej wyobraźni.
-Dialog z symbolami, jako metoda poznania siebie i odkrywania wewnętrznego świata.
-Medytacje z symbolami – metoda aktywnej wyobraźni.
-Twórcza ekspresja – w kanale wzrokowym – rysunek,
kinestetycznym – taniec,
dźwiękowym – praca z głosem.

2) Droga Życia-Podróż człowieka przez życie i praca z mandalą i jej symbolami.
W jaki sposób mandale odzwierciedlają poziom i kierunek naszego rozwoju?
Uświadamianie sobie potrzeb, potencjałów i wyzwań poprzez mandale.
Dopełnianie brakujących etapów i elementów życia poprzez mandale.
Podróż bohatera i rytuały terapeutyczne z wykorzystaniem mandal.
Etapy podróży bohatera, potencjały, wyzwania, smoki i sprzymierzeńcy.
Rytuały terapeutyczne w oparciu o mandale.

3) Mandala, rysunek terapeutyczny i coaching.
Mandala jako narzędzie do pracy z klientem i nad sobą.
Świadoma analiza potrzeb i wybór tematu mandali w oparciu o techniki coachingowe – metoda pytań.
Rysunki, jako pomoc w zrozumieniu siebie.
Rysunki terapeutyczne – wykorzystanie do rozwiązywania życiowych problemów.
Wykorzystanie mandali w podejściu coachingowym.
Dialog i pytania, jako narzędzie w pracy z klientem z wykorzystaniem mandali.
Tworzenie mandal i rysunków w oparciu o pytania metoda coachingową.
4) W przypadku zainteresowania grupy możliwe są dodatkowe zajęcia-Mandale Czakr, oraz głeboka psychosomatyka i wspierania procesu leczenia-mandale i rysunki organów wewnętrznych i części ciała.

Dr Mateusz Wiszniewski – arteterapeuta, Zen Coach. Prowadzi warsztaty i sesje indywidualne z terapii ekspresyjnych, tańca i rysunku (od 2000r.), ćwiczeń relaksacyjnych i wizualizacji (od 1994). Wieloletni wykładowca Podyplomowego Studium Arteterapii, Choreoterapii i Studio Astropsychologii. Brał udział w szkoleniach i warsztatach mistrzów arteterapii (m.in. w USA). Uczył się metod pracy z traumą wywodzących się z bioenergetyki. Jest autorem książek: „Taniec jako terapia”, „Uzdrawiający taniec”, „Zrelaksuj się i żyj twórczo”, „Samouzdrawianie i praca ze snami”, Huna w samouzdrawianiu i autoterapii”, Potęga wizualizacji”, wydanych przez Studioastropsychologii”.
Miejsce: Warsztaty mogą się odbywać w różnych miastach w zależności od zgłoszeń.
Termin: Termin ustalamy gdy zbierze się grupa zainteresowanych osób.
Kraków, Trójmiasto, Łódź, Poznań, Izabelin pod Warszawą itd


Kontakt do organizatora i prowadzącego: 791 927 957, e-mail: stardance33@gmail.com
www.mateuszwiszniewski.eu , www.terapiaprzezsztuke.pl,
https://web.facebook.com/Healing-Mandala-Art-135698617175136/
https://web.facebook.com/terapieekspresyjne/

Koszt warsztatów 450 PLN, 400PLN (3x400=1200PLN) jeżeli płatne za całość z góry .
Materiały: olejowe i suche pastele oraz kartony należy sobie zakupić.
Po ukończeniu warsztatów otrzymuje się dyplom potwierdzający ukończenie kursu i ilość godzin.